Chiến thắng chính cho các gia đình nhập cư, Kết thúc Quy tắc Phí Công cộng của Kỷ nguyên Trump

Tuyên bố phương tiện

Trent Rhorer, Giám đốc Điều hành Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh San Francisco (SFHSA) và Richard Whipple, Quyền Giám đốc Văn phòng Tương tác Công dân và Các vấn đề Di cư (OCEIA), đã đưa ra tuyên bố sau liên quan đến thông báo của Chính quyền Biden rằng họ sẽ thay thế cựu Tổng thống Trump Quy tắc "phí công cộng". Quy tắc đó đã mở rộng các loại lợi ích mà chính phủ liên bang có thể xem xét khi đánh giá đơn xin thường trú nhân hoặc nhập cảnh của người nhập cư.

Chính quyền của Tổng thống Biden đã chấm dứt chính sách thời Trump hơn một năm trước và hiện đang thay thế nó bằng một quy định về phí công cộng mới nhằm bổ sung nhiều biện pháp bảo vệ hơn cho người nhập cư. Điều quan trọng là các thành viên cộng đồng phải biết rằng việc sử dụng Medi-Cal, CalFresh, và các phúc lợi nhà ở công cộng sẽ không cản trở con đường nhập cư của một người.  

“Việc Tổng thống Trump thúc đẩy mở rộng quy định về phí công là một cuộc tấn công vô lương tâm đối với các cộng đồng nhập cư của chúng tôi. Nó được thiết kế có mục đích để hù dọa và ngăn cản những người nhập cư tìm kiếm sự hỗ trợ từ chính phủ.

Tổng thống Biden đã kết thúc thời kỳ cai trị của Trump hơn một năm trước, và hiện đã công bố một quy tắc mới bổ sung các biện pháp bảo vệ cho người nhập cư.

Khi chúng ta tiếp tục đối mặt với các vấn đề sức khỏe cộng đồng và tình hình kinh tế không chắc chắn, các thành viên cộng đồng cần biết rằng các chương trình sức khỏe, thực phẩm và nhà ở là an toàn để sử dụng và không thể được xem xét trong bài kiểm tra phí công. Những lợi ích cứu sống này không liên quan đến việc một người nhập cư có đủ điều kiện để trở thành thường trú nhân hợp pháp hay công dân Hoa Kỳ hay không. Chúng tôi khuyến khích tất cả những ai cần hỗ trợ tìm kiếm dịch vụ tại Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh San Francisco. Nếu mọi người có thắc mắc về việc những dịch vụ này có thể ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư của họ như thế nào, hãy liên hệ với Đường dây Tư vấn Miễn phí Hỗ trợ Pháp lý của Vùng Vịnh theo số (800) 551-5554.

Thành phố và Quận San Francisco đã đi đầu trong cuộc chiến bảo vệ người nhập cư - tại tòa án và trong cộng đồng. Chúng tôi biết ơn rằng Tổng thống Biden đã hoàn toàn đảo ngược các hành động đáng xấu hổ của Chính quyền Trump.

Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ quyền lợi của tất cả các cư dân nhập cư của chúng tôi. San Francisco đã - và sẽ luôn là - một Thành phố Sanctuary đầy tự hào. ”

Thông tin liên lạc

Joe Molica
Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?