SFHSA lên án các hành động chống chuyển giới của Thống đốc Texas

Tuyên bố

Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh San Francisco (SFHSA), Bộ phận Dịch vụ Gia đình và Trẻ em, cùng với đối tác phòng chống lạm dụng trẻ em của chúng tôi, Safe & Sound, lên án mạnh mẽ việc hành động chống chuyển giới của Thống đốc Texas Greg Abbott. 

Dịch vụ Gia đình và Trẻ em SFHSA (FCS) phản hồi các báo cáo về tình trạng trẻ em bị nghi ngờ lạm dụng, bỏ rơi hoặc bóc lột. Chúng tôi không tin rằng việc chăm sóc khẳng định giới tính cho trẻ em chuyển giới là hành vi lạm dụng trẻ em; đúng hơn, nó là một minh chứng của tình yêu và sự chấp nhận. Đánh giá bình đẳng giới giữa chăm sóc trẻ em với lạm dụng trẻ em là hành vi tấn công trực tiếp vào mục đích của luật bảo vệ trẻ em và giới trẻ khẳng định giới tính, đồng thời làm lệch nguồn lực bảo vệ trẻ em khỏi các báo cáo hợp pháp về nghi ngờ trẻ em bị lạm dụng, do đó gây nguy hiểm cho trẻ em. Hành động của Texas sẽ yêu cầu các bác sĩ, y tá, giáo viên và những người lớn khác tiếp xúc với trẻ em chuyển giới phải báo cáo “lạm dụng” có chủ đích cho Bộ Gia đình và Dịch vụ Bảo vệ Texas hoặc có thể phải đối mặt với các hình phạt hình sự.

SFHSA và Safe & Sound đều cam kết hỗ trợ và bảo vệ trẻ em và gia đình trong cộng đồng của chúng ta. Chúng tôi tin rằng hành động được đề xuất này đặt ra một tiền lệ rất nguy hiểm cho các cơ quan và nhà cung cấp dịch vụ phúc lợi trẻ em trong tương lai. Nó càng làm mất tinh thần sự chấp nhận và khẳng định giới tính của giới trẻ. Chúng tôi kêu gọi Bộ Gia đình và Dịch vụ Bảo vệ Texas (DFPS) từ chối đề xuất của Thống đốc Abbot và để các tổ chức phúc lợi trẻ em đoàn kết ủng hộ cộng đồng người chuyển giới.

Thông tin liên lạc

Truyền thông SFHSA
Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?