Trang chủ > Giới thiệu > Sở > Giáo dục và Chăm sóc Sớm (OECE)

Bộ phận SFHSA Văn phòng Chăm sóc và Giáo dục sớm (OECE)

OECE giúp đảm bảo tiếp cận chăm sóc và giáo dục sớm chất lượng cao cho tất cả trẻ em. 

OECE là bộ phận SFHSA giúp các gia đình ở San Francisco tiếp cận và chi trả cho dịch vụ chăm sóc và giáo dục sớm chất lượng cao cho trẻ em từ 0-5 tuổi.  

Truy cập vào Trang web của OECE để biết thông tin chi tiết về cách OECE hỗ trợ học tập sớm, hợp tác với các tổ chức cộng đồng và cải tiến chính sách giáo dục, 

Bạn cần tìm người chăm sóc và giáo dục trẻ sớm?  OECE có thể giúp bạn bắt đầu

Liên Hệ

website: www.sfoece.org

Địa chỉ gửi thư: Văn phòng Giáo dục & Chăm sóc Sớm, PO BOX 7988, San Francisco, CA 94120

Vị trí: Office of Early Care & Education, 1650 Mission Street, Suite 312, San Francisco, CA 94103

Điện Thoại: (415) 355-3670

Số fax: (415) 557.5615