Anna Pineda

Deputy Director, Economic Support & Self Sufficiency

Giám đốc Nhân sự Anna Pineda

Là Phó Giám đốc Hỗ trợ Kinh tế & Tự túc (ESSS), Anna Pineda mang đến nhiều kinh nghiệm cho vai trò trong dịch vụ khách hàng trực tiếp, quản lý thay đổi và triển khai công nghệ.

Hành trình của Anna với Agency đã bắt đầu cách đây 30 năm, với tư cách là Nhân viên Đủ điều kiện tham gia chương trình CalFresh. Gần đây hơn, cô đảm nhận vai trò Giám đốc Dịch vụ Việc làm và Đủ điều kiện cho Phòng Dịch vụ Nhân sinh và Y tế Hạt Solano, sau đó, cô đảm nhiệm vai trò Giám đốc Bộ phận CalWIN cho Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh của Hạt Contra Costa. Cô trở lại SFHSA vào năm 2013.

Trong vai trò là Giám đốc Chương trình CalWORKs, Anna đã lãnh đạo việc phát triển chương trình, quản lý hiệu suất và cải tiến quy trình về tính đủ điều kiện, phúc lợi để làm việc và các chương trình phụ trợ khác. Cô cũng đã đại diện cho San Francisco trong các cuộc triệu tập cấp tiểu bang và các bên liên quan, cũng như phục vụ với tư cách là liên lạc viên của CalWORKs cho San Francisco.

Anna có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh với chuyên ngành Quản trị Công. Niềm đam mê mang lại giá trị và ý nghĩa cho cuộc sống của người khác chính là điều đã khiến cô ấy làm việc trong các dịch vụ xã hội. Anna rất vui khi được ở trong một quận cam kết cung cấp các dịch vụ thiết yếu để hỗ trợ và bảo vệ các San Franciscans.

Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?