Trang chủ > Giới Thiệu > Làm việc tại HSA > Công nghệ Thông tin

Ngành nghề Công nghệ Thông tin

Các nhóm làm việc đằng sau hậu trường để sử dụng đảm bảo vận hành trơn tru công nghệ mà chúng tôi sử dụng để quản lý kinh doanh thông minh, liên lạc với các bên trong và bên ngoài và sản xuất các sản phẩm công việc.

Cơ hội bao gồm phân tích kinh doanh hệ thống thông tin, hỗ trợ vận hành, kỹ sư hệ thống thông tin, phân tích lập trình viên, bảo mật thông tin và điều hành điện thoại.

Những gì chúng tôi đang tìm kiếm

Các đặc điểm và kỹ năng quan trọng nhất của các nhóm Công nghệ thông tin của chúng tôi là:

  • Kỹ năng giao tiếp - kết nối với mọi người để hiểu nhu cầu của họ và kết nối họ với các tài nguyên phù hợp.
  • Quản lý hệ thống CNTT - quản lý hệ thống công nghệ thông tin để giúp tổ chức dữ liệu cho việc ra quyết định.
  • Tư vấn - hợp tác với khách hàng để chẩn đoán các vấn đề và giải pháp thử nghiệm.
  • Kiên nhẫn - thể hiện sự kiên nhẫn khi làm việc với người khác.
  • Chuyên môn nghiệp vụ - bám sát các tin tức, sản phẩm và quy trình mới nhất liên quan đến ngành.
Ví dụ về sự nghiệp Công nghệ thông tin của chúng tôi: