Tại Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh San Francisco (SFHSA), bạn sẽ làm công việc có ý nghĩa nhằm cải thiện cuộc sống của người dân San Francisco đồng thời phát triển chuyên nghiệp trong lĩnh vực của mình.

Cơ hội việc làm hiện tại

 

Làm việc để tạo ra sự khác biệt

Bình đẳng chủng tộc là một phần cốt lõi trong công việc của chúng tôi tại SFHSA - mang lại lợi ích cho cả nhân viên của chúng tôi và những người mà chúng tôi phục vụ. Chúng tôi hoan nghênh những người có lòng nhân ái, hướng tới sứ mệnh, những người cam kết tác động tích cực đến trẻ em, gia đình và cộng đồng San Francisco một cách lâu dài. Để trao quyền cho bạn trong công việc, chúng tôi tạo ra một nơi làm việc hòa nhập để tôn vinh bạn vì bạn là ai.

Nếu bạn đang tìm kiếm cơ hội để phát triển, tham gia vào công việc năng động và tạo ra sự khác biệt, thì chào mừng bạn đến với SFHSA.

Tham gia Cộng đồng tài năng SFHSA

Đăng ký để tham gia Cộng đồng tài năng SFHSA để nhận thông báo về các cơ hội việc làm, cơ hội đào tạo và hội chợ nghề nghiệp.

Liên lạc

E-mail hsahumanresources@sfgov.org hoặc gọi (415) 557-5561 để biết thêm thông tin về quy trình và yêu cầu tuyển dụng của SFHSA

Truy cập sfgov.org để biết mô tả toàn diện về quy trình tuyển dụng của Thành phố San Francisco và Quận.

Truy cập SFHSA tại Linkedin.

 

 

Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?