Làm việc tại Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh (HSA) Con đường sự nghiệp của chúng tôi

Tìm hiểu về nhiều con đường sự nghiệp tại SFHSA nơi bạn có thể làm việc để tạo ra sự khác biệt.

Tính đủ điều kiện và Dịch vụ việc làm

Làm việc trực tiếp với San Franciscans để cung cấp cho họ các dịch vụ quan trọng từ các chương trình hỗ trợ thực phẩm, sức khỏe và tiền mặt của SFHSA. Bạn cũng sẽ giúp mọi người tìm việc làm và được đào tạo việc làm để nâng cao sự nghiệp của họ.

Việc làm nổi bật

Công nhân đủ điều kiện cao cấp (2905)
Chuyên gia việc làm và đào tạo (9703)

Dịch vụ phúc lợi trẻ em

Hỗ trợ trẻ em và gia đình trong các trường hợp liên quan đến cáo buộc lạm dụng hoặc bỏ rơi trẻ em. Bạn sẽ đánh giá từng trường hợp bằng các kỹ năng và sự nhạy cảm về văn hóa để đảm bảo các gia đình nhận được sự hỗ trợ cần thiết để phát triển. 

Việc làm nổi bật

Nhân viên Dịch vụ Bảo vệ (2940)
Kỹ thuật viên Dịch vụ Nhân sinh (2904)

Dịch vụ hỗ trợ cho người lớn

Cung cấp cho người lớn tuổi, cựu chiến binh và người khuyết tật các dịch vụ an toàn tại nhà để sống khỏe mạnh và độc lập. Họ sẽ nhận được sự trợ giúp hàng ngày về chăm sóc cá nhân và việc nhà mà họ cần để ở lại trong cộng đồng của họ.

Việc làm nổi bật

Nhân viên Dịch vụ Bảo vệ (2940)
Nhân viên xã hội HSA (2918)

Quản trị và Điều hành

Đảm bảo hoạt động kinh doanh suôn sẻ cho cơ quan dịch vụ xã hội hàng đầu của Thành phố bằng cách làm việc trong các bộ phận Nhân sự, Tài chính, Hợp đồng hoặc Công nghệ Thông tin (CNTT) của SFHSA.

Việc làm nổi bật

Thư ký (1404)
Kế toán (1650) 
Nhà phân tích hành chính (1822)
IS Chuyên viên phân tích kinh doanh (1052)
Quản trị viên Hỗ trợ Hoạt động CNTT (1091)
Thư ký nhân sự (1202)
Thư ký tính lương (1220)
Chuyên viên phân tích nhân sự (1241)
Cán bộ đào tạo (1232)

Quan tâm đến một nghề nghiệp tại SFHSA? Chúng tôi mời bạn đăng ký các cơ hội việc làm rộng mở của chúng tôi hoặc đăng ký Cộng đồng Nhân tài của chúng tôi để được cập nhật về các cơ hội trong tương lai.

Tham gia cộng đồng nhân tài

Mở công việc

Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?