Trang chủ > Liên lạc > Kết nối với chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội

Kết nối với chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội

Các kênh truyền thông xã hội HSA cung cấp các cập nhật mới nhất về các chương trình của chúng tôi, cơ hội việc làm và chính sách quan trọng đối với những người chúng tôi phục vụ trong lĩnh vực Phục Vụ Dân Sinh. Chúng tôi mong muốn được kết nối.

Lợi ích CalFresh hiện có sẵn cho người nhận SSI

CalFresh làm cho thực phẩm tươi và bổ dưỡng có sẵn hơn cho người nhận SSI của California.

Sử dụng Thẻ EBT của bạn để phù hợp với thị trường

Nhân đôi số tiền CalFresh của bạn khi bạn mua tới 10 đô la sản phẩm tươi tại các thị trường nông dân tham gia.

Việc làm! Câu chuyện thành công

Thông qua JobsNOW! Baudilo Fuentes chuyển sang làm nhân viên phục vụ xã hội. Từ đó trở thành người thất nghiệp và vô gia cư.

Kỷ niệm các chương trình LGBTQ của HSA

Các nhà lãnh đạo cộng đồng địa phương nói về nhu cầu hỗ trợ của Thành phố đối với cộng đồng LGBTQ lâu đời của chúng tôi.

Kỷ niệm Tháng lịch sử Đen với Thị trưởng London Breed

Thị trưởng Breed chia sẻ kinh nghiệm của cô lớn lên ở San Francisco.

Chính sách truyền thông xã hội

Sẵn sàng để sử dụng các kênh xã hội HSA? Xem chúng tôi Nguyên tắc & Chính sách truyền thông xã hội cho các tiêu chuẩn và thực hành tốt nhất của HSA.