Trang chủ > Liên lạc > Địa Điểm > Trung tâm dịch vụ 1440 Harrison

Trung tâm dịch vụ 1440 Harrison

Đây là vị trí dịch vụ chính của chúng tôi cho Y Tế. Bạn cũng có thể truy cập CalFresh lợi ích ở đây.

Về địa điểm này

1440 Harrison tạm thời bị đóng cửa do COVID-19

Chúng tôi vẫn sẵn sàng giúp bạn đáp ứng nhiều nhu cầu dịch vụ thiết yếu của bạn mà không bị gián đoạn qua điện thoại và trực tuyến. Bạn cũng có thể để lại tài liệu trong dropbox của chúng tôi.

Giờ mở cửa

Sảnh mở cửa cho những người cần truy cập vào điện thoại hoặc máy tính để được hỗ trợ dịch vụ. Thứ Hai - Thứ Sáu: 8:00 sáng - 5:00 chiều

Lưu ý: Thời gian chờ để vào sảnh có thể lâu hơn bình thường. Nếu bạn nhận được thẻ EBT, chúng tôi khuyên bạn nên gọi trước để nhận hàng nhanh hơn.

Liên hệ

Medi-Cal và CalFresh: (415) 558-4700

CAAP: (415) 558-CAAP (415-558-2227)

Dịch vụ có sẵn tại địa điểm này

Người đàn ông đứng ở bàn phục vụ giúp một người phụ nữ.

Y Tế

Medi-Cal cung cấp bảo hiểm y tế miễn phí hoặc chi phí thấp cho các cá nhân đủ điều kiện cùng đi kèm với nhiều loại phúc lợi và dịch vụ y tế Khác.

Tìm hiểu thêm
Người phụ nữ đeo khẩu trang ở chợ

CalFresh

Các cá nhân và gia đình có thu nhập thấp sử dụng CalFresh để mua thực phẩm tại nhiều cửa hàng bán lẻ thực phẩm, cửa hàng tạp hóa và chợ nông sản.

Tìm hiểu thêm