Trang chủ > Liên lạc > Vị trí Trung tâm Dịch vụ SFHSA > Trung tâm dịch vụ 1440 Harrison

Trung tâm dịch vụ 1440 Harrison

Do COVID-19, trung tâm dịch vụ này cung cấp các dịch vụ HSA hạn chế trong khi chúng tôi đảm bảo an toàn hơn cho bạn và nhân viên của chúng tôi khi mở lại hoàn toàn.

Tìm hiểu thêm bên dưới về cách nhận hỗ trợ với CalFresh và Medi-Cal, và CAAP và các dịch vụ giới hạn được cung cấp tại địa điểm này.

Về địa điểm này

 

Trong thời gian này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ về các chương trình HSA của bạn.

Liên hệ

Giờ Làm Việc

Thứ Hai - Thứ Sáu: 8:00 sáng - 5:00 chiều

Dịch vụ hạn chế tại địa điểm này

  • Quyền lui tới tiền sảnh *: Sử dụng điện thoại và internet để được hỗ trợ dịch vụ, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 00 giờ chiều (Đường vào sảnh đợi có thể rất lớn.)
  • Nhận thẻ EBT: Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:00 sáng đến 5:00 chiều Gọi trước để nhận trong ngày (415) 558-4700
  • Dropbox: Tài liệu HSA trả lại, Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 00 giờ chiều

Dịch vụ có sẵn tại địa điểm này

Người đàn ông đứng ở bàn phục vụ giúp một người phụ nữ.

Y Tế

Medi-Cal cung cấp bảo hiểm y tế miễn phí hoặc chi phí thấp cho các cá nhân đủ điều kiện cùng đi kèm với nhiều loại phúc lợi và dịch vụ y tế Khác.

Tìm hiểu thêm
Người phụ nữ đeo khẩu trang ở chợ

CalFresh

Các cá nhân và gia đình có thu nhập thấp sử dụng CalFresh để mua thực phẩm tại nhiều cửa hàng bán lẻ thực phẩm, cửa hàng tạp hóa và chợ nông sản.

Tìm hiểu thêm