Trang chủ > Liên lạc > Địa Điểm > Trung tâm dịch vụ 1440 Harrison

Trung tâm dịch vụ 1440 Harrison

Đây là địa điểm dịch vụ chính của chúng tôi cho Y Tế. Bạn cũng có thể truy cập CalFresh lợi ích ở đây.

Về địa điểm này

Xin lưu ý: Nên đeo mặt nạ nhưng không bắt buộc khi đến các Trung tâm Dịch vụ của chúng tôi. 

Giờ

Thứ Hai - Thứ Sáu: 8:00 sáng - 5:00 chiều

Liên Hệ

Chi tiết cuộc hẹn

  • Không cần cuộc hẹn. Khách đến thăm được chào đón.

Thông tin bổ sung

  • Chăm sóc trẻ em: Khi phụ huynh có mặt tại chỗ trong giờ làm việc bình thường và đăng ký dịch vụ hoặc tham gia vào các hoạt động của chương trình, dịch vụ giữ trẻ tại nhà được cung cấp cho trẻ em từ 2 đến 12 tuổi. 
  • Dịch vụ dịch thuật được cung cấp theo yêu cầu.