Về địa điểm này

Hub là Trung tâm Dịch vụ của chúng tôi dành cho người lớn tuổi và người khuyết tật. Chúng tôi sẽ giúp bạn tiếp cận hỗ trợ thực phẩm, an toàn và bảo vệ, trợ cấp cựu chiến binh, chương trình y tế, quản lý hồ sơ và học tập cho người trưởng thành. Các dịch vụ của chúng tôi được cung cấp với sự hợp tác của các tổ chức dựa vào cộng đồng. 

Địa Chỉ

  • 2 Phố Gough, San Francisco, 94103

Giờ 

  • Thứ Hai - Thứ Sáu: 8:00 sáng - 5:00 chiều

Liên hệ

Thông tin bổ sung

  • Dịch vụ dịch thuật có sẵn theo yêu cầu.
Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?