Trang chủ > Liên lạc > Địa Điểm > Trung tâm tài nguyên và lợi ích DAS

2 Gough Trung tâm tài nguyên và lợi ích DAS

Trung tâm Dịch vụ Người cao tuổi và Người khuyết tật SFHSA cung cấp một loạt các dịch vụ hỗ trợ cho người lớn tuổi, người khuyết tật và cựu chiến binh. 

Về địa điểm này

Trung tâm Dịch vụ Người cao tuổi và Người khuyết tật SFHSA là Trung tâm Dịch vụ của chúng tôi dành cho người lớn tuổi, người khuyết tật và cựu chiến binh. Chúng tôi sẵn sàng giúp bạn tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ thực phẩm, an toàn và bảo vệ, trợ cấp cho cựu chiến binh, chương trình sức khỏe, quản lý trường hợp và học tập dành cho người lớn. Các dịch vụ của chúng tôi được cung cấp với sự hợp tác của các tổ chức dựa vào cộng đồng. 

Giờ

  • Thứ Hai - Thứ Sáu: 8:00 sáng - 5:00 chiều

Dịch vụ và liên hệ

Thông tin bổ sung

  • Dịch vụ dịch thuật được cung cấp theo yêu cầu.
  • Trung tâm Hỗ trợ Nhà cung cấp Độc lập (IPAC) hiện được đặt tại  Đường 77 Otis. Chỉ đến thăm theo lịch hẹn (415) 557-6200.