Trang chủ > Liên lạc > Địa Điểm > Trung tâm hỗ trợ nhà cung cấp độc lập IHSS (IPAC)

Chương 77 Trung tâm hỗ trợ nhà cung cấp độc lập IHSS (IPAC)

Trung tâm này cung cấp hỗ trợ cho các nhà cung cấp và người nhận mới và hiện có của Dịch vụ hỗ trợ tại nhà (IHSS).

Về địa điểm này

Trung tâm Hỗ trợ Nhà cung cấp Độc lập (IPAC) cung cấp hỗ trợ cho Dịch vụ hỗ trợ tại nhà (IHSS) Người cung cấp và Người nhận với: 

  • Đăng ký nhà cung cấp 
  • Định hướng hoàn thành
  • Thông tin thanh toán
  • Tài liệu xác minh việc làm  

Giờ

Thứ Hai - Thứ Sáu: 8:00 sáng - 5:00 chiều

Liên Hệ 

Bàn trợ giúp của nhà cung cấp IHSS (415) 557-6200

Chi tiết cuộc hẹn

Cần có cuộc hẹn để được hỗ trợ trực tiếp. Gọi (415) 557-6200 Sắp xếp cuộc hẹn. 

Thông tin bổ sung

Dịch vụ dịch thuật có sẵn theo yêu cầu.