Trang chủ > Liên lạc > Vị trí Trung tâm Dịch vụ SFHSA > Trung tâm hỗ trợ nhà cung cấp độc lập IHSS (IPAC)

2 Gough Trung tâm hỗ trợ nhà cung cấp độc lập IHSS (IPAC)

IPAC cung cấp hỗ trợ cho Người cung cấp dịch vụ chăm sóc mới và hiện tại và Người nhận Dịch vụ hỗ trợ tại nhà (IHSS).

Về địa điểm này

Để giữ an toàn cho bạn, chúng tôi sẽ không cung cấp dịch vụ đi lại trong COVID-19.

Vui lòng gọi cho IPAC trong giờ làm việc để được trợ giúp về việc đăng ký Nhà cung cấp và hoàn tất quy trình định hướng. Nhân viên của chúng tôi cũng có thể trả lời các câu hỏi về các khoản thanh toán cho Nhà cung cấp và xác minh việc làm của bạn.  

Liên Hệ

Bàn trợ giúp của nhà cung cấp IHSS (415) 557-6200.

Chi tiết cuộc hẹn

Vui lòng gọi cho chúng tôi để chúng tôi có thể giúp quyết định xem bạn có cần một cuộc hẹn tại chỗ hay không. 

Thông tin bổ sung

Dịch vụ dịch thuật được cung cấp theo yêu cầu.

Dịch vụ có sẵn tại địa điểm này

Người chăm sóc IHSS đẩy người nhận trên xe lăn

Dịch vụ hỗ trợ tại nhà (IHSS)

IHSS cung cấp trợ giúp cho các hoạt động hàng ngày, như tắm rửa, mặc quần áo, giặt ủi, mua sắm và nấu ăn cho người già và người khuyết tật.

Tìm hiểu thêm

Bộ khuyết tật và dịch vụ lão hóa (DAS)

DAS cung cấp các chương trình phục vụ và bảo vệ người cao niên và người lớn bị khuyết tật.

Tìm hiểu thêm