Ngân hàng tã San Francisco cung cấp miễn phí hàng tháng tã cho Y Tế, CalsWORK or CalFresh hộ gia đình có trẻ em dưới ba tuổi. 

Mỗi đứa trẻ đủ điều kiện có thể nhận được tối đa hai hộp tã mỗi tháng. Xin lưu ý: Việc tham gia vào Ngân hàng tã giấy sẽ không phải giảm số tiền trợ cấp hàng tháng cho thực phẩm hoặc hỗ trợ tiền mặt.

Chúng tôi giúp bạn dễ dàng tham gia vào Ngân hàng tã giấy: 

Không có ID chính phủ hợp lệ, bị mất thẻ EBT hoặc thẻ BIC, hoặc có thắc mắc? Gọi cho chúng tôi tại (415) 558-4700.

Ngân hàng tã giấy San Francisco là sự hợp tác giữa HSA và Giúp mẹ ra ngoài, một tổ chức phi lợi nhuận dành riêng để tăng quyền truy cập vào tã cho các gia đình có nhu cầu.

Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?