Báo cáo và biểu mẫu của đối tác

Nếu bạn đã là đối tác của chúng tôi, hãy sử dụng các hệ thống và biểu mẫu này để xử lý thanh toán, theo dõi thời gian và thực hiện các tác vụ quan trọng khác.

Dự án hệ thống tài chính

Vào ngày 1 tháng 2017 năm XNUMX, Thành phố đã ra mắt một hệ thống tài chính và mua sắm mới, Dự án hệ thống tài chính (F $ P), để thay thế hệ thống kế toán và mua sắm hiện tại. Nếu bạn là đối tác hiện có của chúng tôi, chúng tôi khuyến khích bạn làm quen với F $ P.

Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?