Dịch vụ hỗ trợ tại nhà (IHSS) Cung cấp dịch vụ tại nhà

Khi bạn trở thành Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc IHSS, bạn sẽ nhận được tiền lương và trợ cấp công việc để làm việc cho Người nhận dịch vụ chăm sóc IHSS, người có thể là thành viên gia đình, bạn bè hoặc người giới thiệu. Các hình thức chăm sóc có thể bao gồm tắm rửa, thay quần áo, chuẩn bị và dọn dẹp bữa ăn, dọn dẹp nhà cửa nhẹ nhàng, giặt là và mua sắm. Người Nhận Dịch Vụ Chăm Sóc IHSS của bạn sẽ quản lý lịch trình làm việc và ký vào bảng chấm công của bạn.

Trở thành một nhà cung cấp chăm sóc

Bao gồm các bước và tài liệu để hoàn thành quá trình ứng dụng của bạn.

Tìm hiểu thêm

Bảng chấm công, làm thêm giờ và lương ốm

Bao gồm cách thức và thời điểm được trả tiền cho giờ thường lệ, làm thêm giờ, thời gian đi lại và nghỉ ốm.

Tìm hiểu thêm

Ứng phó với Vi phạm Timesheet

Bao gồm khi vi phạm được ban hành và làm thế nào để kháng cáo chúng.

Tìm hiểu thêm

Nhận Quyền lợi & Bảo hiểm

Bao gồm bảo hiểm y tế, Bồi thường cho Người lao động và tư cách thành viên công đoàn.

Tìm hiểu thêm

Quản lý trạng thái nhà cung cấp của bạn

Bao gồm tìm Người nhận Chăm sóc, đào tạo, thay đổi địa chỉ và biểu mẫu thuế.

Tìm hiểu thêm

Bảng chấm công điện tử sẽ thay thế bảng chấm công bằng giấy vào năm 2020

Vẫn sử dụng bảng chấm công bằng giấy? Đừng chờ đợi! Chuyển đổi ngay bây giờ để tăng tốc độ thanh toán và tránh chi phí bưu phí và lỗi bảng chấm công.  
Tìm hiểu thêm và đăng ký.