Dịch vụ hỗ trợ tại nhà (IHSS) Nhận dịch vụ tại nhà

Khi bạn đủ điều kiện cho IHSS, bạn có thể nhận được hỗ trợ miễn phí với việc tắm rửa, thay quần áo, chuẩn bị bữa ăn và dọn dẹp, chăm sóc ruột và bàng quang, dọn phòng nhẹ nhàng, giặt là và mua sắm. Với tư cách là Người nhận dịch vụ chăm sóc, bạn sẽ chịu trách nhiệm tuyển dụng, giám sát và lên lịch cho Người cung cấp dịch vụ chăm sóc của mình và ký vào bảng chấm công của họ.

Trở thành Người nhận Chăm sóc IHSS

Bao gồm các bước và tài nguyên để áp dụng cho các dịch vụ tại nhà

Tìm hiểu thêm

Thuê một nhà cung cấp chăm sóc IHSS

Bao gồm tìm kiếm, tuyển dụng và quản lý Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc IHSS của bạn

Tìm hiểu thêm

Phê duyệt Bảng chấm công, Làm thêm giờ & Sơ đồ

Bao gồm phê duyệt bảng chấm công, làm thêm giờ và thay đổi lịch trình

Tìm hiểu thêm

Quản lý tài khoản IHSS của bạn

Bao gồm thay đổi địa chỉ của bạn và theo dõi trường hợp của bạn, đánh giá tiếp theo và giờ được ủy quyền

Tìm hiểu thêm

Nhận dịch vụ chăm sóc khẩn cấp & thêm thông tin

Bao gồm chăm sóc khẩn cấp theo yêu cầu, yêu cầu điều trần của tiểu bang và báo cáo lạm dụng và gian lận

Tìm hiểu thêm

Bảng chấm công điện tử sẽ thay thế bảng chấm công bằng giấy vào năm 2020

Vẫn sử dụng bảng chấm công bằng giấy? Đừng chờ đợi! Chuyển đổi ngay bây giờ để tăng tốc độ thanh toán và tránh chi phí bưu phí và lỗi bảng chấm công.  
Đúng! Tôi muốn tìm hiểu thêm và ghi danh.