Trang chủ > Các dịch vụ chúng tôi phục vụ > Chăm sóc trẻ em + Dịch vụ gia đình

Chăm sóc trẻ em + Dịch vụ gia đình

Các dịch vụ phúc lợi trẻ em của HSA thúc đẩy phòng chống lạm dụng trẻ em, dịch vụ nuôi dạy con cái, hỗ trợ khủng hoảng, chăm sóc trẻ em chất lượng miễn phí hoặc chi phí thấp, và các cách hỗ trợ thanh thiếu niên được nuôi dưỡng.

Các dịch vụ từ Dịch vụ Gia đình và Trẻ em HSA (FCS), các đối tác của chúng tôi và các tổ chức dịch vụ khác

Dịch vụ hỗ trợ gia đình

Yêu cầu các dịch vụ hỗ trợ gia đình và thanh niên từ FCS, các đối tác của chúng tôi và các tổ chức địa phương khác.

Tìm hiểu thêm

Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em

Nhận biết và báo cáo các trường hợp nghi ngờ lạm dụng và bỏ rơi trẻ em cho FCS.

Tìm hiểu thêm
Trẻ em chơi trong một trung tâm chăm sóc trẻ em

Chăm sóc và giáo dục sớm

Văn phòng Giáo dục và Chăm sóc Sớm của HSA (OECE) giúp bạn tìm dịch vụ chăm sóc và giáo dục trẻ chất lượng cao, chi phí thấp.

Tìm hiểu thêm

Chăm sóc nuôi dưỡng và nhận con nuôi

Thanh thiếu niên được nuôi dưỡng của Thành phố của chúng tôi cần các gia đình từ mọi hoàn cảnh, những người sẵn sàng nuôi dưỡng, nhận nuôi, chủ nhà hoặc cố vấn.

Tìm hiểu thêm