Trang chủ > Các dịch vụ chúng tôi phục vụ > Chăm sóc trẻ em + Dịch vụ gia đình

Chăm sóc trẻ em + Dịch vụ gia đình

Các dịch vụ phúc lợi trẻ em của HSA thúc đẩy phòng chống lạm dụng trẻ em, dịch vụ nuôi dạy con cái, hỗ trợ khủng hoảng, chăm sóc trẻ em chất lượng miễn phí hoặc chi phí thấp, và các cách hỗ trợ thanh thiếu niên được nuôi dưỡng.

Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em

Ghi nhận và báo cáo các trường hợp nghi ngờ lạm dụng và bỏ bê trẻ em cho Dịch vụ Gia đình và Trẻ em của HSA. 

Tìm hiểu thêm

Chăm sóc và giáo dục sớm

Văn phòng Giáo dục và Chăm sóc Sớm của HSA (OECE) giúp bạn tìm dịch vụ chăm sóc và giáo dục trẻ chất lượng cao, chi phí thấp.

Tìm hiểu thêm từ OECE

Chăm sóc nuôi dưỡng và nhận con nuôi

Thanh thiếu niên được nuôi dưỡng của Thành phố chúng ta cần các gia đình từ mọi hoàn cảnh, những người sẵn sàng nuôi dưỡng, nhận nuôi hoặc cố vấn.

Tìm hiểu thêm

Dịch vụ gia đình

Yêu cầu các dịch vụ gia đình và thanh thiếu niên để được hỗ trợ khủng hoảng, quản lý trường hợp, hướng dẫn nuôi dạy con cái, sức khỏe, nhà ở và hơn thế nữa.

Tìm hiểu thêm