Trang chủ > Các dịch vụ chúng tôi phục vụ > Chăm sóc trẻ em + Dịch vụ gia đình > Dịch vụ gia đình và trẻ em > Dịch vụ gia đình cho khách hàng FCS

Dịch vụ gia đình và trẻ em (FCS) Dịch vụ gia đình cho khách hàng FCS

FCS cung cấp một loạt các dịch vụ cho các gia đình để đảm bảo rằng họ có thể duy trì một ngôi nhà an toàn cho con cái họ.

Dịch vụ Gia đình và Trẻ em (FCS) chịu trách nhiệm trả lời các báo cáo về lạm dụng và bỏ bê trẻ em tại Hạt San Francisco. FCS cung cấp các dịch vụ phúc lợi trẻ em tập trung vào sự an toàn, lâu dài và hạnh phúc của trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình.

Thông tin bổ sung có thể được tìm thấy trong Cẩm nang FCS dành cho phụ huynh và Hướng dẫn chính sách FCS

Đường dây nóng và ứng phó khẩn cấp

FCS đường dây nóng nhận các báo cáo liên quan đến lạm dụng, bỏ rơi và / hoặc bóc lột trẻ em, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. FCS đánh giá từng báo cáo. Nếu cần điều tra thêm, FCS sẽ trực tiếp tiến hành đánh giá rủi ro và an toàn và can thiệp khi cần thiết để bảo vệ sự an toàn của trẻ.

    Dịch vụ chăm sóc nuôi dưỡng 

    Khi một đứa trẻ phải được đưa ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn cho chúng, FCS sẽ đặt chúng vào một gia đình nuôi (còn gọi là gia đình tài nguyên) có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ cho đến khi đứa trẻ có thể được đoàn tụ với gia đình của chúng. Gia đình nuôi / nguồn có thể bao gồm họ hàng.

    Dịch vụ trẻ em và gia đình