Dịch vụ Người khuyết tật + Người cao tuổi Chương trình thôn bản

Chương trình Làng là một tổ chức thành viên phi lợi nhuận giúp người lớn tuổi tự chủ cuộc sống của họ và tạo ra tương lai ưa thích của riêng họ khi họ có các nguồn lực, kết nối, hỗ trợ và khuyến khích mà họ cần.

Chúng tôi cung cấp cho các thành viên quyền truy cập vào đội ngũ tình nguyện viên đa thế hệ, mạng lưới nhà cung cấp chuyên nghiệp và các chương trình giáo dục và xã hội chủ động. Các hoạt động có thể được tổ chức tại nhà của các thành viên hoặc tại các địa điểm khác nhau trong cộng đồng. Phí thành viên của chúng tôi dựa trên khả năng chi trả của bạn.

Thông tin thêm

Làng SF - phục vụ tất cả San Francisco
Xem Sổ tay Làng SF
Liên Hệ: 3220 Phố Fulton, San Francisco, CA 94118 | (415) 387-1375 info@sfvillage.org sfvillage.org
Giờ hành chính: 9:00 sáng - 5:00 chiều các ngày trong tuần

Làng TIẾP THEO SF - vùng lân cận cụ thể
Phục vụ North Beach, Telegraph Hill, Polk Gulch, Russian Hill, Northern Waterfront, The Marina, Nob Hill, The Embarcadero, Cow Hollow, Pacific Heights và Khu Tài chính.
Liên Hệ: 704 Phố Filbert, San Francisco, CA 94133 | (415) 888-2868 | info@nextvillagesf.org | nextvillagesf.org
Giờ hành chính: 9:00 sáng - 5:00 chiều các ngày trong tuần