Nhanh tay đăng ký nhận các quyền lợi dưới đây. Nếu đủ điều kiện, bạn có thể nhận trợ cấp hồi tố.

 • Hỗ trợ đăng ký bồi thường khuyết tật VA hoặc trợ cấp VA
 • Hỗ trợ xin tăng mức bồi thường thương tật VA 
 • Hỗ trợ đăng ký VA Aid & Đi học chuyên cần 
 • Tuyển sinh chăm sóc sức khỏe VA
 • Xác nhận Giấy phép Cựu chiến binh DMV
 • Hỗ trợ yêu cầu hồ sơ nghĩa vụ quân sự từ Trung tâm Hồ sơ Nhân sự Quốc gia (NPRC)
 • Xả thông tin nâng cấp và giới thiệu đến một Swords to Ploughshares Phòng khám pháp lý
 • Hỗ trợ áp dụng cho Bảo hiểm nhân thọ VA
 • Hỗ trợ đăng ký Trợ cấp mai táng VA
 • Bồi thường phụ thuộc và bồi thường (DIC) cho những người sống sót
 • Hỗ trợ nộp đơn xin Trợ cấp cho Người sống sót sau VA
 • Tiền thu được từ bảo hiểm nhân thọ của chính phủ

nguồn lực nhà nước

Tài nguyên liên bang

Các nguồn lực khác

 • Tạo kết nối là một nguồn tài nguyên trực tuyến được thiết kế để kết nối các Cựu chiến binh, thành viên gia đình của họ và những người ủng hộ khác với thông tin, tài nguyên và giải pháp cho các vấn đề ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.
 • Dự án Headstrong kết nối các Cựu chiến binh với phương pháp điều trị tập trung vào chấn thương, không có sự kỳ thị, dựa trên bằng chứng.
 • Cho một giờ cung cấp khả năng tiếp cận các dịch vụ sức khỏe tâm thần an toàn, hiệu quả và dựa trên bằng chứng. cho các thành viên dịch vụ, cựu chiến binh và những người thân yêu bị ảnh hưởng bởi thời gian phục vụ. 

 

 

Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?