Quỹ Sinh Hoạt Cộng Đồng

Bạn có phải là một người lớn tuổi vẫn đang sống tại nhà, nhưng có nguy cơ nhập viện do lo ngại về an toàn? Hay bạn là người bênh vực cho một người như vậy? Nếu vậy, Quỹ Sinh Hoạt Cộng Đồng có thể giúp bằng cách đánh giá tất cả các nguồn tài trợ và các lựa chọn dịch vụ hiện có để sống an toàn tại nhà. 

Ai đủ điều kiện

  • Mọi cư dân San Francisco, từ 18 tuổi trở lên
  • Người lớn bị suy giảm chức năng hoặc tình trạng y tế cần được chăm sóc và những người cần hỗ trợ để tránh chuyển đến hoặc rời khỏi một cơ sở y tế
  • Có thu nhập hàng năm lên đến 300% mức nghèo của liên bang

Dịch vụ được cung cấp

Điều phối chăm sóc và mua hàng có thể bao gồm thiết bị, sửa đổi nơi ở hoặc các dịch vụ hỗ trợ cần thiết. Bởi vì mỗi cá nhân là duy nhất, do đó, không có danh sách tập hợp các mặt hàng có thể được mua bằng Quỹ Sinh Hoạt Cộng đồng.

Thông tin thêm

Giới thiệu khách hàng bằng cách gọi điện (415) 355-6700. Chỉ có nhà cung cấp dịch vụ cộng đồng và người làm kế hoạch xuất viện có thể gửi giới thiệu trực tuyến.