Dịch vụ hỗ trợ tại nhà (IHSS)

IHSS giúp người lớn tuổi và người khuyết tật trong các hoạt động hàng ngày như tắm, mặc quần áo, giặt là, mua sắm và nấu ăn.  

Tổng quan

Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi hợp tác với Cơ quan Công quyền IHSS và Homebridge để giám sát và cung cấp các dịch vụ chất lượng cao của hệ thống IHSS

IHSS giờ

Để giữ an toàn cho bạn trong COVID-19, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn qua email và điện thoại, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 00 giờ chiều

Địa điểm Trung tâm Dịch vụ: Trên bản đồ của chúng tôi bên dưới, nhấp vào hai Trung tâm Dịch vụ của chúng tôi để biết chi tiết vị trí của họ. 

Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?