Dịch vụ hỗ trợ tại nhà (IHSS) Cung cấp dịch vụ tại nhà

Khi bạn trở thành Nhà cung cấp IHSS, bạn sẽ nhận được tiền lương và trợ cấp công việc để làm việc cho Người nhận IHSS, người có thể là thành viên gia đình, bạn bè hoặc người giới thiệu. Các hình thức chăm sóc có thể bao gồm tắm rửa, thay quần áo, chuẩn bị và dọn dẹp bữa ăn, dọn dẹp nhà cửa nhẹ nhàng, giặt là và mua sắm. Người nhận IHSS của bạn sẽ quản lý lịch làm việc của bạn và ký vào bảng chấm công của bạn. Xem COVID-19 yêu cầu vắc xin.

Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?