Dịch vụ hỗ trợ tại nhà (IHSS) Nhận dịch vụ tại nhà

Khi đủ điều kiện nhận IHSS, bạn có thể nhận được sự giúp đỡ miễn phí hoặc ít tốn kém với việc tắm rửa, thay quần áo, chuẩn bị bữa ăn và dọn dẹp, chăm sóc ruột và bàng quang, dọn dẹp nhà cửa nhẹ nhàng, giặt là và mua sắm. Ngoài ra, bạn sẽ chịu trách nhiệm tuyển dụng, giám sát và lên lịch cho Nhà cung cấp IHSS của mình và ký vào bảng thời gian biểu của họ.

Trở thành Người nhận IHSS

Bao gồm các thủ tục và tài liệu để áp dụng cho các dịch vụ tại nhà

Tìm hiểu thêm

Thuê nhà cung cấp IHSS

Bao gồm việc tìm kiếm, thuê và quản lý Nhà cung cấp IHSS của bạn

Tìm hiểu thêm

Phê duyệt Bảng thời gian biểu , Thời gian làm thêm & Lịch Trình

Nhận thông tin bạn cần.

Tìm hiểu thêm

Quản lý tài khoản IHSS của bạn

Bao gồm thay đổi địa chỉ của bạn và theo dõi trường hợp của bạn, cho đến thời gian kiểm tra định kỳ và giờ được cho phép

Tìm hiểu thêm

Nhận dịch vụ chăm sóc khẩn cấp & thêm thông tin

Bao gồm chăm sóc khẩn cấp theo yêu cầu, yêu cầu khiếu nại của tiểu bang và báo cáo lạm dụng và gian lận

Tìm hiểu thêm