Dịch vụ hỗ trợ tại nhà (IHSS) Nhận dịch vụ tại nhà

Khi đủ điều kiện nhận IHSS, bạn có thể nhận được sự giúp đỡ miễn phí hoặc ít tốn kém với việc tắm rửa, thay quần áo, chuẩn bị bữa ăn và dọn dẹp, chăm sóc ruột và bàng quang, dọn dẹp nhà cửa nhẹ nhàng, giặt là và mua sắm. Ngoài ra, bạn sẽ chịu trách nhiệm tuyển dụng, giám sát và lên lịch cho Nhà cung cấp IHSS của mình và ký vào bảng thời gian biểu của họ.

Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?