Người nhận IHSS Thuê nhà cung cấp IHSS

Thuê một thành viên gia đình hoặc bạn bè

Nếu bạn muốn thuê một người bạn hoặc thành viên gia đình làm Nhà cung cấp IHSS của bạn:

Tìm nhà cung cấp IHSS

Bắt đầu tìm kiếm Nhà cung cấp IHSS của bạn bằng cách xem Video IHSS (Tiếng Anh | 中文 | Tiếng Tây Ban Nha) hoặc tờ rơi, sau đó: 

  • Được giới thiệu đến Cơ quan công quyền của IHSS để được trợ giúp tìm Nhà cung cấp IHSS.
  • Nói với nhân viên tư vấn của Cơ quan công quyền về sở thích và nhu cầu chăm sóc của bạn khi họ gọi.
  • Nhận danh sách năm Nhà cung cấp IHSS được đề xuất từ ​​cố vấn.
  • Phỏng vấn họ qua điện thoại để xác định xem ai là người phù hợp nhất với bạn. Bạn có thể gọi cho cố vấn của Cơ quan Công quyền IHSS khi có thắc mắc. 
  • Đảm bảo Nhà cung cấp IHSS đáp ứng Yêu cầu về vắc xin COVID-19 do Bộ Y tế Công cộng California cấp.

Thay đổi nhà cung cấp IHSS

Nếu bạn không còn làm việc với Nhà cung cấp IHSS được chỉ định của mình:

  • Gọi cho Nhân viên xã hội IHSS của bạn hoặc Trung tâm Hỗ trợ Nhà cung cấp Độc lập IHSS (IPAC) theo số (415)-557-6200 để cập nhật các thay đổi, bao gồm cả ngày cuối cùng của dịch vụ bởi Nhà cung cấp IHSS của bạn.
  • Tải xuống hoặc yêu cầu IPAC cung cấp Gói nhà cung cấp độc lập (IPP) để thuê một Nhà cung cấp IHSS mới.
Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?