Khi bạn trở thành một phụ huynh nuôi dưỡng tài nguyên trong Thành phố, bạn cho phép một đứa trẻ duy trì những kết nối đó trong khi xây dựng những mối quan hệ mới tích cực. Bạn sẽ thấy đứa trẻ được bạn chăm sóc học hỏi, tin tưởng và phát triển theo những cách khác thường.

Ai có thể bồi dưỡng: Bạn không cần phải giàu có, kết hôn, sở hữu một ngôi nhà, hoặc làm công việc truyền thống 9-5 để đủ điều kiện. Chúng tôi hoan nghênh tất cả những người nộp đơn đủ điều kiện bao gồm cả phụ nữ và nam giới, LGBTQ +, các cặp vợ chồng, người độc thân, những người thuộc mọi sắc tộc và nguồn gốc, và những người lớn tuổi.

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ: SFHSA hướng dẫn bạn qua từng bước của toàn bộ quy trình chăm sóc nuôi dưỡng. Chúng tôi cũng hoàn trả tài chính cũng như hỗ trợ y tế, sức khỏe tâm thần và giáo dục cho con nuôi của bạn.

Thay vì nhận nuôi?  Chúng tôi cũng giúp với điều đó. Hỏi chúng tôi về những thanh niên được nuôi dưỡng đủ điều kiện nhận con nuôi và cần một ngôi nhà lâu dài.  

Chưa sẵn sàng để nuôi dưỡng hoặc nhận nuôi? Cân nhắc việc kèm cặp: Tình nguyện chỉ vài giờ một tuần để cung cấp sự hướng dẫn và chăm sóc có thể thay đổi cuộc sống của những người đang nuôi dưỡng.

Tìm hiểu thêm về bồi dưỡng, áp dụng và cố vấn từ Trang web Foster-SF

Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?