• Trường mầm non trả tiền

  Gia đình có trẻ em từ 0-5 tuổi

  Trường mầm non miễn phí hoặc được trợ cấp thông qua Sở Mầm non San Francisco (DEC).

 • Nhà cửa

  Người thuê nhà và những người đang trải qua tình trạng vô gia cư

  Trợ cấp và dịch vụ cho thuê đối với nhà ở chuyển tiếp, khẩn cấp và lâu dài.

 • Trợ giúp về thuế miễn phí

  Người khai thuế

  Khai thuế miễn phí nếu bạn kiếm được dưới 66,000 đô la. Bao gồm trợ giúp đăng ký các khoản tín dụng thuế có thể lên tới 9,600 đô la.

Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?