Trang chủ > Các dịch vụ chúng tôi phục vụ > Hỗ trợ tài chính > Các Chương trình Hỗ trợ Người lớn của Quận (CAAP)

Các Chương trình Hỗ trợ Người lớn của Quận (CAAP)

CAAP cung cấp dịch vụ hỗ trợ tiền mặt và việc làm cho những người lớn có thu nhập thấp không có con cái phụ thuộc và những người nhập cư đủ tiêu chuẩn.
中文 | Español русский Tiếng Việt | Filipino | English

Lợi ích CAAP

CAAP cung cấp tới 687 đô la một tháng và các lợi ích khác cho các dịch vụ bao gồm đào tạo và sắp xếp việc làm, vượt qua MUNI miễn phí và tư vấn.

Tìm hiểu thêm

Áp dụng cho CAAP

Tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện, các tài liệu bạn cần cung cấp và cách đăng ký trong giai đoạn này.

Tìm hiểu thêm

Sử dụng Quyền lợi Tiền mặt CAAP

Sử dụng thẻ Chuyển khoản Phúc lợi Điện tử (EBT) để nhận các quyền lợi tiền mặt hoặc mua hàng tại các cửa hàng bán lẻ.

Tìm hiểu thêm

Giữ lợi ích CAAP

Tìm hiểu cách duy trì lợi ích của bạn hoạt động và hoàn thành việc gia hạn nửa năm một lần.

Tìm hiểu thêm

Liên Hệ

Quý vị cần lưu ý: Nên đeo khẩu trang nhưng không bắt buộc khi đến các Trung tâm Dịch vụ của chúng tôi để bảo vệ nhân viên, khách hàng và cộng đồng của chúng tôi.

Để thay đổi quy trình đăng ký CAAP, Hãy truy cập Áp dụng cho CAAP

Để gửi xác minh và tài liệu qua email: CAAPClerical@sfgov.org

Để biết thêm thông tin, cuộc gọi (415) 558-CAAP (415-558-2227) hoặc fax (415) 558 4104.