Các dịch vụ chúng tôi phục vụ Món ăn

Cá nhân + Hộ gia đình

CalFresh Food Stamps
Nhận trợ cấp tiền mặt hàng tháng để mua thực phẩm tại các cửa hàng tạp hóa, chợ nông sản và một số nhà hàng.

Hộ gia đình ba người có thể nhận được tối đa $658 một tháng. Số tiền dựa trên thu nhập. 

Nhận CalFresh

Người lớn tuổi & Người lớn bị Khuyết tật

  • Đồ ăn và cửa hàng tạp hóa được giao tận nhà
  • Ăn uống chung và ăn uống nhà hàng
  • Cửa hàng tạp hóa để nhận

Nhận hàng tạp hóa + bữa ăn

Phụ nữ + Trẻ em

Người nhập cư

Phiếu Thực phẩm CalFresh cho Người nhập cư
Nhiều người nhập cư hoặc thành viên gia đình của họ đủ điều kiện nhận trợ cấp hàng tháng của CalFresh. 

Tìm hiểu thêm

Tài nguyên Cộng đồng

Cửa hàng tạp hóa miễn phí

Ngân hàng thực phẩm SF-Marin 

Cung cấp hàng tạp hóa miễn phí hàng tuần và thực phẩm khẩn cấp một lần.
Tìm địa điểm nhận đồ ăn

Những bữa ăn miễn phí

Kiểm tra các trang web để biết lịch trình bữa ăn hiện tại.

Bữa ăn miễn phí cho sinh viên

Dịch vụ dinh dưỡng cho sinh viên 
Phục vụ bữa ăn học miễn phí cho tất cả học sinh tại các trường công lập ở San Francisco.