Các dịch vụ chúng tôi phục vụ cho sức khoẻ

Cá nhân + Gia đình

Bảo hiểm Y tế Medi-Cal

Bảo hiểm miễn phí hoặc chi phí thấp dựa trên thu nhập. Chúng tôi sẽ giúp bạn đăng ký quanh năm.

Đến Medi-Cal

Người lớn tuổi & Người lớn Khuyết tật

Nâng cao sức khỏe 

  • Chương trình thể dục
  • Giáo dục thể chất
  • Tự quản lý bệnh mãn tính
  • Tư vấn bảo hiểm sức khỏe

Tăng cường sức khỏe