Trang chủ > Các dịch vụ chúng tôi phục vụ > Sức khỏe + Thực phẩm

Sức khỏe + Thực phẩm

Chúng tôi có thể giúp bạn tiếp cận bảo hiểm miễn phí hoặc chi phí thấp, hỗ trợ mua hoặc nhận thực phẩm, và các dịch vụ để sống khỏe mạnh hơn.

Người phụ nữ đeo khẩu trang ở chợ

CalFresh

Các cá nhân và gia đình có thu nhập thấp sử dụng CalFresh để mua thực phẩm tại nhiều cửa hàng bán lẻ thực phẩm, cửa hàng tạp hóa và chợ nông sản.

Tìm hiểu thêm
Người đàn ông đứng ở bàn phục vụ giúp một người phụ nữ.

Y Tế

Medi-Cal cung cấp bảo hiểm y tế miễn phí hoặc chi phí thấp cho các cá nhân đủ điều kiện cùng đi kèm với nhiều loại phúc lợi và dịch vụ y tế Khác.

Tìm hiểu thêm
Người phụ nữ lớn tuổi làm tai chi

Nâng cao sức khỏe

Người lớn tuổi và người lớn bị khuyết tật có thể sống khỏe mạnh với thái cực quyền, các lớp chăm sóc sức khỏe và kiểm soát bệnh tiểu đường và bệnh mãn tính.

Tìm hiểu thêm
Những người tại Chương trình Dịch vụ Bữa ăn Congregate

Dịch vụ dinh dưỡng

Chúng tôi giúp người già và người lớn bị khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bữa ăn bổ dưỡng.

Tìm hiểu thêm