Cách nộp đơn

Cập nhật COVID-19:  Tất cả các trung tâm dịch vụ của HSA đều tạm thời đóng cửa. Vui lòng xem thông tin bên dưới để biết cách đăng ký trong thời gian này.
 

  • Trên mạng tại GetCalFresh (Tiếng AnhTiếng Tây Ban Nha) 
  • Bằng điện thoại at (415) 558-4700 để bắt đầu ứng dụng của bạn hoặc để biết thêm thông tin. Bạn cũng có thể đặt lịch hẹn để được hỗ trợ ứng dụng tại 2EnrollMeSF.org.

  • Bằng fax at (415) 355-2300

  • Qua Bưu Điện Ở City and County of San Francisco, Department of Human Services, P.O. Box 7988, San Francisco, CA 94120-7988

Tài liệu cần thiết: Cho dù nộp đơn trực tuyến hay trực tiếp, bạn sẽ cần cung cấp tài liệu về thu nhập, nơi cư trú và danh tính của mình. Xem giấy tờ xác minh.

Các bước tiếp theo sau khi nộp đơn

  • Phỏng vấn / chữ ký: In-person interview and a written signature may be waived on your application through February 28, 2021. We will complete the process by phone, mail, or electronic means whenever possible.
  • Chờ quyết tâm: Bạn sẽ nhận được sự chấp thuận hoặc từ chối đơn đăng ký của bạn trong vòng 30 ngày.
  • Cần cứu trợ thực phẩm tạm thời? Bạn có thể yêu cầu Dịch vụ khẩn cấp trong vòng ba ngày nếu bạn đang gặp phải thu nhập cực kỳ thấp, thiếu nguồn lực hoặc chi phí nhà ở cực kỳ cao.  
  • Lấy thẻ EBT của bạn: Bạn sẽ nhận được thẻ của mình qua đường bưu điện sau một tuần. Mã PIN có thể đến trong một phong bì riêng. Nhận thẻ chỉ có sẵn cho những người không có quyền truy cập vào tình hình thư hoặc điện thoại ổn định.
  • Không đồng ý với một quyết tâm? Bạn có thể kháng cáo số tiền từ chối hoặc lợi ích của bạn bằng cách gọi (800) 952-5253, hoặc bằng cách gửi thư tới Đơn vị khiếu nại, PO Box 7988, San Francisco CA 94120.