Trang chủ > Các dịch vụ chúng tôi phục vụ > Sức khỏe + Thực phẩm > Chương trình thực phẩm, cửa hàng tạp hóa và bữa ăn

Chương trình thực phẩm, cửa hàng tạp hóa và bữa ăn

Các tổ chức dưới đây cung cấp các cửa hàng tạp hóa và bữa ăn miễn phí cho những người có nhu cầu, bất kể tình trạng nhập cư.

Để biết thêm thông tin về các chương trình thực phẩm cho người lớn tuổi và người khuyết tật, hãy liên hệ với Trung tâm Tài nguyên và Quyền lợi HSA tại 415-355-6700.