Chương trình bữa ăn tuyệt vời

Great Plates Delivered SF là một chương trình thực phẩm tạm thời cung cấp ba bữa ăn do nhà hàng chuẩn bị mỗi ngày cho người lớn tuổi đủ điều kiện trong thời gian COVID-19. Đến đầu tháng 1, chương trình đã phát hơn XNUMX triệu suất ăn. Great Plates miễn phí và đã được gia hạn đến hết ngày 6 tháng 2021 năm 02 (06/2021/XNUMX).

Ai đủ điều kiện

Người cao tuổi trong cộng đồng San Francisco, những người cần tiếp cận với các bữa ăn lành mạnh và bổ dưỡng và đáp ứng tất cả các tiêu chí sau: 

  • Từ 65 tuổi trở lên, cũng như người lớn tuổi từ 60-64 và thuộc nhóm nguy cơ cao (tức là những người được chẩn đoán COVID-19 dương tính, đã tiếp xúc với COVID-19 hoặc những người có tình trạng sức khỏe tiềm ẩn ).
  • Không thể có được hoặc làm cho bữa ăn của họ.
  • Sống một mình hoặc với một người lớn khác cũng đáp ứng các tiêu chí này.
  • Kiếm ít hơn 74,940 đô la cho hộ gia đình một người hoặc 101,460 đô la cho hộ gia đình hai người.

Người lớn tuổi hiện đang nhận hỗ trợ thực phẩm của tiểu bang hoặc liên bang như CalFresh hoặc các bữa ăn tại nhà nên liên hệ với đường dây trợ giúp của Bộ Khuyết tật và Dịch vụ Lão hóa (DAS) tại (415) 355-6700 để hiểu điều kiện của họ cho chương trình này hoặc hỗ trợ khác.

Cách đăng ký

  • Gọi số (415) 355-6700, Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 00 giờ chiều

Làm thế nào để trở thành một nhà hàng tham gia

Để biết thêm chi tiết Tấm lớn, xem của chúng tôi Câu Hỏi Thường Gặp.