Trang chủ > Các dịch vụ chúng tôi phục vụ > Người nhập cư + Quyền lợi

Người nhập cư + Quyền lợi

HSA cung cấp thực phẩm, chăm sóc trẻ em, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ tài chính cho những người nhập cư đủ điều kiện và gia đình của họ.

Thay đổi về phí công cộng

Rất ít người sẽ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi về quy tắc tính phí công cộng. Được thông báo và tìm hiểu làm thế nào để tiếp tục nhận được sự trợ giúp bạn cần bây giờ.

Tìm hiểu thêm

Lợi ích HSA cho người nhập cư

Tìm hiểu về tất cả các loại HSA cung cấp cho các gia đình nhập cư đủ điều kiện.

Tìm hiểu thêm

Dịch vụ pháp lý và quyền công dân miễn phí

Tìm các tổ chức cộng đồng cung cấp hỗ trợ pháp lý nhập cư miễn phí và giúp đăng ký quốc tịch.

Tìm hiểu thêm