Trang chủ > Các dịch vụ chúng tôi phục vụ > Người nhập cư + Quyền lợi > Dịch vụ pháp lý và quyền công dân miễn phí

Dịch vụ pháp lý và quyền công dân miễn phí

Bạn có thể nhận được lời khuyên về luật pháp và quyền công dân từ nhiều tổ chức cộng đồng ở San Francisco. 

Trợ giúp pháp lý

Truy cập Văn phòng Tương tác Công dân và Các vấn đề Di cư của Thành phố San Francisco trang web để giới thiệu và các nguồn bổ sung cho những người nhập cư đang tìm kiếm trợ giúp pháp lý về các vấn đề bao gồm:

  • Sàng lọc xuất nhập cảnh
  • Giam giữ và trục xuất
  • Asylum
  • Quốc tịch & Thẻ xanh
  • Gia hạn DACA
  • Nạn nhân buôn người

Hội thảo công dân

San Francisco Citizenship Collaborative giúp bạn đăng ký quốc tịch Hoa Kỳ thông qua các hội thảo cộng đồng miễn phí của họ. Nếu có câu hỏi, hãy liên hệ với một trong những tổ chức đối tác nhập cư hoặc để lại tin nhắn trên một trong những đường dây nóng đa ngôn ngữ của họ:

Tìm hiểu thêm về Hợp tác.