Các dịch vụ chúng tôi phục vụ việc làm

Làm việc tại Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh San Francisco

Các cơ hội việc làm và theo dõi nghề nghiệp được thiết kế trong các lĩnh vực bao gồm công tác xã hội, CNTT, ngân sách, lập kế hoạch, hoạt động, văn thư, v.v.

Khám phá công việc và sự nghiệp của chúng tôi

VIỆC LÀM! - Vị trí công việc

Chương trình miễn phí của SFHSA phù hợp với người tìm việc và nhà tuyển dụng ở San Francisco. Chúng tôi trợ cấp tiền lương cho các vị trí trả tới $ 30 mỗi giờ.

Đi tới JobsNOW!

Chương trình thực tập sinh dịch vụ công (PST)

Đào tạo tạm thời, có trả phí và kinh nghiệm thực hành giúp bạn chuẩn bị cho công việc toàn thời gian thông qua JobsNOW! hoặc với chính quyền TP.

Đi tới Chương trình PST

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà

Tiền lương, phúc lợi và đào tạo đầy đủ hỗ trợ việc chăm sóc của bạn cho một thành viên lớn tuổi trong gia đình, một người bạn, hoặc một người được giới thiệu là người nhận IHSS.

Đi tới thông tin chi tiết về Nhà cung cấp