CalWORKs cung cấp hỗ trợ tiền mặt và các dịch vụ khác nhau dựa trên tính đủ điều kiện của họ. Số tiền trả trợ cấp tiền mặt hàng tháng của một gia đình phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm thu nhập của gia đình, số người hội đủ điều kiện và nhu cầu đặc biệt của các thành viên gia đình đó.

Trong hầu hết các trường hợp, tất cả các thành viên gia đình trên CalWORKs từ 18 tuổi trở lên phải làm việc hoặc tham gia vào chương trình việc làm CalWORKs Waters to Work. Chúng tôi sẽ làm việc với bạn để tuân theo một kế hoạch tuyển dụng cá nhân. Ngay cả sau khi bạn đã tìm được việc làm, bạn vẫn có thể nhận được các dịch vụ khác, chẳng hạn như giữ trẻ, sẽ giúp bạn tiếp tục có việc làm và chuyển sang một công việc được trả lương cao hơn.

Dịch vụ CalWORKs dựa trên tính đủ điều kiện

Hỗ trợ tiền mặt

 • Hỗ trợ tài chính: Trong tối đa 48 tháng, có thể truy cập bằng thẻ Chuyển lợi ích điện tử (EBT), có thể được sử dụng tại các máy ATM miễn phí phụ phí khác nhau trên khắp San Francisco. Xem danh sách các ngân hàng miễn phí tại California
 • Chuyển hướng: Hỗ trợ một lần bằng tiền mặt hoặc không dùng tiền mặt để đảm bảo hoặc duy trì việc làm và để tránh nhu cầu hỗ trợ công cộng liên tục. 
 • Hỗ trợ nhập cư: Người tị nạn hỗ trợ tiền mặt và hỗ trợ cho các nạn nhân không phải là công dân của nạn buôn người, bạo lực gia đình và các tội phạm nghiêm trọng khác

Chăm sóc và nuôi dạy con cái

 • Chăm sóc trẻ em: Miễn phí hoặc trợ cấp chăm sóc trẻ em dịch vụ.
 • Tã miễn phí: Dành cho trẻ dưới ba tuổi. Tìm hiểu thêm
 • Chương trình nuôi dạy con: Thúc đẩy việc nuôi dạy con cái tích cực, lối sống lành mạnh và việc đi học để làm cha mẹ hoặc thanh thiếu niên mang thai

Việc làm và giáo dục

 • Dịch vụ việc làm: Vị trí việc làm, đào tạo, tư vấn việc làm và tiếp cận với chúng tôi Việc làm! chương trình
 • Hỗ trợ việc làm: Tiền cho đồng phục, sách hoặc hỗ trợ việc làm khác
 • Giáo dục: Hỗ trợ cho GED, ESL và bằng tốt nghiệp trung học

Thực phẩm và sức khỏe

 • Hỗ trợ thực phẩm: Thông qua CalFresh 
 • Bảo hiểm y tế: Thông qua Y Tế
 • Tư vấn: Đối với sức khỏe tâm thần, lạm dụng chất và các vấn đề bạo lực gia đình

Hỗ trợ nhà ở

 • Nhà cửa: Dành cho các gia đình không ổn định và vô gia cư và hỗ trợ chi phí chuyển nhà để đảm bảo nơi ở mới
 • Hỗ trợ nhà ở: Vẫn khả dụng bằng cách gọi (415) 557-5100 hoặc đến 170 Otis nếu người nhận CalWORKs không có điện thoại.
 • Phòng chống trục xuất: Tiền để giúp ngăn chặn trục xuất

Phụ cấp vận chuyển

Dịch vụ miễn phí hoặc giảm giá mạnh: Bao gồm việc vào viện bảo tàng, tiện ích, phương tiện đi lại, hoạt động vui chơi cho trẻ em, cửa hàng tạp hóa, bữa ăn chuẩn bị sẵn và dịch vụ pháp lý

Học cách đăng ký