Trợ giúp về thuế miễn phí

Nộp thuế miễn phí tại một trong hơn 35 địa điểm nếu bạn kiếm được dưới 56,000 đô la vào năm 2019. Bạn sẽ nhận được trợ giúp khi đăng ký Tín dụng Gia đình Lao động và các khoản tín dụng thuế khác có thể lên tới 9,600 đô la.

Cách nộp thuế miễn phí

Nộp thuế miễn phí và tiết kiệm ít nhất 300 đô la phí chuẩn bị thuế.

Tìm hiểu thêm

Làm thế nào để có được tín dụng gia đình làm việc (WFC)

WFC không còn là lợi ích một lần. Đăng ký lại để nhận thêm $ 250 vào Tín dụng Thuế Thu nhập kiếm được từ liên bang của bạn.

Tìm hiểu thêm