VIỆC LÀM! Việc cho bạn

VIỆC LÀM! đang đưa San Francisco trở lại làm việc. Chương trình gần đây đã mở rộng để phục vụ nhiều người tìm việc và doanh nghiệp hơn.
中文 Tiếng Tây Ban Nha русский Tiếng Việt | Philippines | Tiếng Anh

VIỆC LÀM! phù hợp với những người đang tìm kiếm việc làm với các vị trí mở đồng thời giúp người sử dụng lao động lấp đầy các vị trí bằng cách trả lương cho nhân viên trong tối đa sáu tháng.

Chương trình này được sử dụng miễn phí cho cả người tìm việc và nhà tuyển dụng ở San Francisco. Người tìm việc có thể tham gia dựa trên thu nhập của họ.
Hành động ngay bây giờ để tận dụng các cơ hội mở rộng bằng cách gọi JobsNOW của chúng tôi! đường dây nóng (877) 562-1669 hoặc email HSA.JobsNOW@sfgov.org để biết thêm thông tin chi tiết.

Việc làm! cho người tìm việc

Với hàng trăm cơ hội việc làm, bạn có thể tìm được vị trí phù hợp và / hoặc nhận được phiếu trả lương qua SFHSA nếu bạn tìm được việc làm của mình.

Tìm hiểu thêm

Việc làm! cho nhà tuyển dụng

Tiếp cận nhóm những người tìm việc đủ điều kiện, những người sẵn sàng làm việc ngay hôm nay và tìm hiểu thêm về cách nhận được hoàn trả tiền lương miễn phí cho bạn.

Tìm hiểu thêm

Liên Hệ

Trung tâm Phát triển Lực lượng Lao động Sứ mệnh của chúng tôi tại 3120 Mission Street mở cửa với các dịch vụ giới hạn cho JobsNOW! khách hàng và SFHSA mang lại lợi ích cho người nộp đơn.

Luôn luôn cần mặt nạ và bạn sẽ được yêu cầu tham gia kiểm tra sức khỏe trước khi vào tòa nhà. 

Các cuộc hẹn được khuyến khích. Gọi cho đường dây nóng của chúng tôi (877) 562-1669 hoặc email HSA.JobsNOW@sfgov.org với các câu hỏi hoặc để đặt lịch hẹn. 

Để biết các nguồn việc làm có sẵn thông qua Văn phòng Phát triển Lực lượng Lao động và Kinh tế của Thành phố (OEWD), hãy gọi đường dây Thông tin về Người lao động (415) 701-4817, 7 ngày trong tuần từ 8 giờ sáng đến 00 giờ chiều