Việc làm! Việc làm! cho nhà tuyển dụng

 

Với JobsNOW !, bạn có thể tìm thấy những ứng viên phù hợp với công việc và được trợ giúp trả lương cho họ. 

Việc làm NGAY BÂY GIỜ! cam kết giúp các doanh nghiệp ở San Francisco hoạt động trở lại. Chương trình của chúng tôi trợ cấp tiền lương cho nhân viên được tuyển dụng qua JobsNOW!, có nghĩa là chúng tôi sẽ trả cho bạn $4,000 mỗi tháng cho đến sáu (6) tháng đối với nhân viên toàn thời gian hoặc $1,250 mỗi tháng đối với nhân viên bán thời gian. 

Ngoài ra, bạn sẽ nhận được quyền truy cập vào nhóm ứng viên xin việc được sàng lọc trước và nhận hỗ trợ quảng cáo cho các cơ hội tuyển dụng. 

Có nhiều lý do để tuyển dụng thông qua JobsNOW !, bao gồm:

 • $4,000 được trả mỗi tháng cho nhân viên toàn thời gian hoặc $1,250 được trả mỗi tháng cho nhân viên bán thời gian trong tối đa sáu (6) tháng
 • Tiếp cận với số lượng lớn các ứng viên tuyển dụng đã được sàng lọc trước của chúng tôi
 • Kiểm tra kỹ năng trong hơn 130 lĩnh vực kỹ năng cụ thể, liên quan đến công việc
 • Quảng cáo việc làm
 • Phân tích, tư vấn và phản hồi tuyển dụng nhân viên
 • Thông tin tín dụng thuế

Bạn muốn tham gia? Doanh nghiệp của bạn phải có đăng ký kinh doanh San Francisco và tài khoản Hội đồng Thuế nhượng quyền, tuân thủ luật lao động San Francisco và trả thuế lương cho California.

Ngoài ra, doanh nghiệp của bạn nên:

 • Thuê cư dân San Francisco để đủ điều kiện
 • Có ý định giữ lại nhân viên sau khi hết thời gian trợ cấp
 • Đảm bảo mức lương được trợ cấp phù hợp với những nhân viên khác làm cùng công việc
 • Không trợ cấp cho nhân viên hiện tại
 • Không thực hành tuyển dụng thuận lợi cho các thành viên gia đình
 • Đề nghị mức lương tối thiểu là $20 mỗi giờ

Hãy hành động ngay để tận dụng các cơ hội mở rộng. Hãy nộp đơn ngay hôm nay!

Các bước tiếp theo sau khi nộp đơn

 1. Chờ phỏng vấn: Một đại diện kinh doanh của SFHSA sẽ liên hệ với bạn về đơn đăng ký của bạn (thường là trong vòng 48 giờ).
 2. Nộp các thủ tục giấy tờ cần thiết: Bạn sẽ làm việc với Thành phố để cung cấp một số thông tin nhất định, chẳng hạn như bằng chứng về bảo hiểm, để được tiếp cận với các quyền lợi của chương trình. 
 3. Tiếp cận các lợi ích của bạn: Đại diện doanh nghiệp sẽ giúp bạn tiếp cận nhóm ứng viên việc làm, trợ cấp lương và hỗ trợ quảng cáo của Thành phố.

Tải về của chúng tôi VIỆC LÀM! tờ rơi quảng cáo.

Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?