Bảo vệ + An toàn

HSA giám sát các chương trình bảo vệ trẻ em và người lớn khỏi bị lạm dụng. Chúng tôi cũng chịu trách nhiệm thiết lập nơi trú ẩn khẩn cấp và dịch vụ thực phẩm cho những người phải di dời do thảm họa toàn thành phố.

Báo cáo lạm dụng

Để báo cáo lạm dụng, khai thác, bỏ bê hoặc tự bỏ bê, liên hệ:
Lạm dụng trẻ em (800) 856-5553
Lạm dụng người lớn (800) 814-0009.

Cậu bé đang chơi

Lạm dụng trẻ em

Dịch vụ Gia đình và Trẻ em HSA (FCS) trả lời các báo cáo về nghi ngờ lạm dụng, bỏ bê hoặc khai thác trẻ em. Bất cứ ai cũng có thể liên hệ với đường dây nóng của chúng tôi để làm một báo cáo bí mật.

Tìm hiểu thêm
Đọc sách cho người lớn tuổi

Lạm dụng người lớn

Dịch vụ Bảo vệ Người lớn của chúng tôi phản hồi các báo cáo về lạm dụng, bỏ bê, bóc lột và bỏ bê bản thân liên quan đến người lớn tuổi và người lớn khuyết tật.

Tìm hiểu thêm
gặp gỡ với người lớn tuổi

Các chương trình giám hộ hợp pháp

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ quan trọng cho những người không thể tự chăm sóc bản thân hoặc tự quản lý tài chính do những hạn chế đáng kể về thể chất hoặc tinh thần

Tìm hiểu thêm
Trung tâm cuộc gọi khẩn cấp

Chuẩn bị và Hỗ trợ Khẩn cấp

HSA phối hợp với Cục Quản lý Khẩn cấp San Francisco và các cơ quan đối tác để bảo vệ người dân trong trường hợp khẩn cấp toàn thành phố.

Tìm hiểu thêm