Báo cáo lạm dụng

Để báo cáo việc bỏ bê hoặc lạm dụng, hãy gọi Dịch vụ Bảo vệ Người lớn (APS)

(415) 355-6700 (24 giờ)
(800) 814-0009 (24 giờ)

Các báo cáo không liên quan đến lạm dụng thể xac hoặc yêu cầu sự chú ý ngay lập tức cũng có thể được thực hiện trực tuyến tại Báo cáoToAPS.org

Bất kỳ ai cũng có thể báo cáo bí mật hoặc ẩn danh nếu họ nghi ngờ có hành vi lạm dụng hoặc bỏ rơi người lớn tuổi hoặc người khuyết tật. Đường dây nóng 24 giờ do các nhân viên xã hội đảm trách, những người xác định phản ứng thích hợp, có thể bao gồm việc tiến hành thăm vien tại nhà khẩn cấp. Tìm hiểu thêm về cách nhận biết lạm dụng của người lớn.

Day La Nhung Gi Chúng tôi làm.

Bộ Dịch vụ Người khuyết tật và Người cao tuổi (DAS) của HSA ngăn chặn và giảm thiểu việc lạm dụng người lớn tuổi và người lớn khuyết tật với sự cộng tác của các nhà cung cấp dịch vụ cộng đồng, các chương trình của Thành phố và các cơ quan tư pháp hình sự để:

  • Trực tiếp trả lời các báo cáo nghi ngờ lạm dụng được gửi đến chương trình Dịch vụ Bảo vệ Người lớn của chúng tôi.
  • Tham gia tài trợ và đào tạo các thành viên cộng đồng và các báo cáo viên được ủy quyền về việc báo cáo các trường hợp nghi ngờ lạm dụng.
  • Tài trợ và tham gia vào Trung tâm pháp y lạm dụng người cao tuổi, một nhóm các chuyên gia y tế, dịch vụ xã hội, pháp lý và tư pháp hình sự giúp giải quyết các trường hợp lạm dụng khó khăn nhất.
  • Làm việc với các đối tác địa phương và tiểu bang để xác định các kế hoạch lạm dụng mới (như kế hoạch nhắm vào lợi ích của Cựu chiến binh), nâng cao nhận thức của cộng đồng, đồng thời hỗ trợ luật pháp và chính sách để giải quyết những vấn đề này.
Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?