Trong trường hợp xảy ra thảm họa quy mô lớn, HSA chịu trách nhiệm thiết lập các nơi trú ẩn khẩn cấp trên toàn thành phố, phân phát đồ tiếp tế cho những người trú ẩn tại nhà và cung cấp các dịch vụ phục hồi. HSA cũng giúp các cư dân đủ điều kiện nộp đơn xin trợ cấp tạm thời để hỗ trợ họ khắc phục thảm họa. Xin đừng đợi tai họa ập đến. Lập kế hoạch ngay bây giờ cho trường hợp khẩn cấp trên toàn thành phố và tìm hiểu thêm về các dịch vụ chúng tôi cung cấp.

Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?