Tiêm vắc xin COVID-19 miễn phí

Bạn chưa được tiêm phòng?

Ghé qua phòng tiêm chủng miễn phí tại một trong các cơ sở SFHSA của chúng tôi. Các phòng khám mở cửa cho công chúng. Không cần cuộc hẹn.

Trung tâm dịch vụ 170 Otis, Thính phòng Sinh, 9:00 sáng đến 2:00 chiều
Thuốc chủng ngừa một liều và hai liều có sẵn tại phòng khám này. Nếu bạn chọn một trong các loại vắc xin hai liều, chúng tôi có thể sắp xếp cuộc hẹn tiêm liều thứ hai của bạn ở cùng một địa điểm hoặc giúp bạn đặt lịch hẹn ở nơi khác nếu muốn.

  • 20 Tháng Mười
  • 28 Tháng Mười

Thông tin thêm

  • Để biết thêm các địa điểm và ngày tiêm chủng ở San Francisco, hãy truy cập sf.gov/vaccine-sites.
  • Nếu bạn cần đến thăm nhà để được chủng ngừa hoặc muốn để đặt lịch hẹn tiêm phòng, hãy gửi email cictvaxcc@sfdph.org hoặc gọi (628) 652-2700.