Từ chối trách nhiệm

Thông tin được trình bày trên trang web này được thu thập, duy trì và cung cấp để thuận tiện cho người đọc. Mặc dù mọi nỗ lực được thực hiện để giữ thông tin chính xác và cập nhật, Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh Thành phố và Hạt San Francisco không chứng nhận tính xác thực của thông tin có nguồn gốc từ bên thứ ba.

Trách nhiệm pháp lý

Trong mọi trường hợp, Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh của Thành phố và Hạt San Francisco sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động nào được thực hiện hoặc thiếu sót do phụ thuộc vào bất kỳ thông tin nào trong tài liệu này từ bất kỳ nguồn nào cũng như Thành phố và Hạt phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả nào khác từ bất kỳ sự phụ thuộc nào.

Bản quyền

Tất cả các tài sản biên tập và sáng tạo trên trang web này, bao gồm mã được sử dụng để tạo các trang web, được bảo vệ bởi luật bản quyền của Hoa Kỳ và quốc tế. Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh Thành phố và Hạt San Francisco bảo lưu mọi quyền đối với nội dung này.

tính tương thích của trình duyệt web

Trang web của Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh San Francisco hỗ trợ các phiên bản mới nhất của Internet Explorer, Firefox, Chrome và Safari ở chế độ xem tiêu chuẩn, cũng như Safari và Chrome cho thiết bị di động. 

Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?