Việc làm! Việc làm! cho người tìm việc

Chương trình miễn phí của chúng tôi giúp bạn tìm và đào tạo cho một công việc mới.

Chúng tôi đã mở rộng JobsNOW! để giúp nhiều người trở lại làm việc bằng cách cung cấp khả năng tiếp cận với hàng trăm nhà tuyển dụng và cơ hội việc làm. Chúng tôi sẽ giúp bạn phù hợp với vị trí phù hợp và nổi bật so với những ứng viên khác — hoặc cung cấp cho bạn một phiếu chương trình điều đó cho phép bạn tìm được công việc của riêng mình. Điều này có nghĩa là Thành phố sẽ trả cho người sử dụng lao động tới 100% tiền lương của bạn trong ba tháng nếu họ thuê bạn. Hãy hành động ngay để tận dụng những cơ hội mở rộng này!

Gọi để đăng ký tại (877) 562-1669 hoặc email applyforjobsnow@sfgov.org.

VIỆC LÀM! ở đây cho bạn khi bạn cần. Bạn đủ điều kiện cho JobsNOW! nếu bạn:

  • Sống ở San Francisco
  • Được phép làm việc tại Hoa Kỳ
  • Từ 18 tuổi trở lên
  • Đáp ứng các yêu cầu thu nhập nhất định hoặc nhận phúc lợi công cộng thông qua SFHSA

Bạn có đủ điều kiện hay không phụ thuộc vào thu nhập của bạn và quy mô hộ gia đình. Bạn đủ điều kiện nếu bạn kiếm được ít hơn $ 38,640 mỗi năm cho người lớn độc thân hoặc $ 79,500 cho một gia đình bốn người. Hoặc, bạn đủ điều kiện nếu bạn đã nhận được các quyền lợi SFHSA khác, bao gồm CalWORKs, CalFresh, Medi-Cal, trợ cấp tiền mặt, hoặc là một thanh niên được nuôi dưỡng trước đây.

Quý vị cần lưu ý: Quyền lợi Bảo hiểm Thất nghiệp và tiền trợ cấp kinh tế KHÔNG được tính vào thu nhập của bạn và sẽ không ảnh hưởng đến VIỆC LÀM CỦA BẠN! đủ điều kiện.

Nếu bạn đã sẵn sàng tìm việc hoặc cần giúp đỡ để chuẩn bị, tự do chương trình cung cấp các dịch vụ qua điện thoại và web bao gồm:

  • Kết nối bạn với nhà tuyển dụng cho các vị trí bán thời gian và toàn thời gian
  • Trợ giúp về sơ yếu lý lịch, đơn xin việc và kỹ năng phỏng vấn
  • Cơ hội giáo dục, như đào tạo máy tính và khám phá nghề nghiệp

Nhân viên của chúng tôi sẽ giúp bạn từng bước trên đường đi!

Cách nộp đơn

Các bước tiếp theo sau khi nộp đơn

  1. Chờ phỏng vấn: Nhân viên phụ trách SFHSA sẽ liên hệ với bạn để tìm hiểu về đơn đăng ký của bạn và những gì bạn đang tìm kiếm trong một công việc (thường là trong vòng 48 giờ).
  2. Tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện hay không: SFHSA sẽ cho bạn biết nếu bạn đủ điều kiện cho JobsNOW! thông qua kênh liên lạc ưa thích của bạn. (thông thường trong vòng 48 giờ).
  3. Truy cập hỗ trợ: Nhân viên của chương trình sẽ giúp kết nối bạn với các cơ hội phát triển nghề nghiệp và việc làm.

VIỆC LÀM! tài nguyên