Tất cả thông báo

Hội chợ việc làm sẽ bao gồm các cuộc phỏng vấn tại chỗ, làm cho nó trở thành cuộc phỏng vấn đầu tiên dành cho người già và người khuyết tật ở San Francisco.

Hỗ trợ tiền mặt giúp khoảng 4,700 người trưởng thành có thu nhập thấp không có trẻ em phụ thuộc, người lớn bị khuyết tật và những người cần giúp đỡ tìm việc làm.

Khoản trợ cấp sẽ cung cấp nhà ở và dịch vụ cho thanh niên San Francisco sống sót hoặc có nguy cơ buôn người.

Lần đầu tiên, 41,000 người lớn tuổi và người khuyết tật nhận trợ cấp SSI / SSP đủ điều kiện nhận CalFresh.

Chương trình này cung cấp vé vào cửa mùa hè miễn phí cho các viện bảo tàng và văn hóa địa phương cho cư dân San Francisco, những người nhận được lợi ích công cộng.

Các khoản trợ cấp giúp giải quyết vấn đề tồn đọng của người già và người khuyết tật đang chờ trợ cấp sinh hoạt do chi phí chăm sóc cao.

San Francisco là nơi đầu tiên trên toàn quốc dỡ bỏ hàng chục nghìn bằng lái xe cho những người không có mặt tại tòa án giao thông.

Ingrid Mezquita sẽ giám sát các chương trình của San Francisco để cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc và giáo dục chất lượng cao cho trẻ em từ 0-5 tuổi.

Các chương trình và chính sách của Lực lượng Chính sách LGBT giải quyết nhiều thách thức đối với người lớn LGBTQ lớn tuổi và cho phép họ già đi trong cộng đồng. 

San Francisco sẽ tăng đáng kể số lượng phòng vệ sinh công viên có nhân viên giám sát được đào tạo.

Bạn đã tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?