Các phòng ban của chúng tôi

Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh gồm ba bộ phận. Mỗi người quản lý các dịch vụ khác nhau và khách hàng thường tương tác với nhiều bộ phận cùng một lúc.

Bộ Phúc lợi và Hỗ trợ Gia đình (BFS)

BFS cung cấp các dịch vụ thúc đẩy sức khỏe, dinh dưỡng, an toàn, an ninh tài chính, v.v.

Tìm hiểu thêm

Bộ khuyết tật và dịch vụ lão hóa (DAS)

DAS cung cấp các chương trình phục vụ và bảo vệ người cao niên và người lớn bị khuyết tật.

Tìm hiểu thêm
Trẻ em chơi trong một trung tâm chăm sóc trẻ em

Chăm sóc và giáo dục sớm

Văn phòng Giáo dục và Chăm sóc Sớm của HSA (OECE) giúp bạn tìm dịch vụ chăm sóc và giáo dục trẻ chất lượng cao, chi phí thấp.

Tìm hiểu thêm