Các phòng ban của chúng tôi

Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh gồm ba bộ phận. Mỗi người quản lý các dịch vụ khác nhau và khách hàng thường tương tác với nhiều bộ phận cùng một lúc.

Bộ Phúc lợi và Hỗ trợ Gia đình (BFS)

BFS cung cấp các dịch vụ thúc đẩy sức khỏe, dinh dưỡng, an toàn, an ninh tài chính, v.v.

Tìm hiểu thêm

Bộ khuyết tật và dịch vụ lão hóa (DAS)

DAS cung cấp các chương trình phục vụ và bảo vệ người cao niên và người lớn bị khuyết tật.

Tìm hiểu thêm

Văn phòng Chăm sóc và Giáo dục sớm (OECE)

OECE giúp đảm bảo tiếp cận chăm sóc và giáo dục sớm chất lượng cao cho tất cả trẻ em.

Tìm hiểu thêm