Trang chủ > Giới thiệu > Sở > Bộ Phúc lợi và Hỗ trợ Gia đình (BFS)

Bộ phận SFHSA Bộ Phúc lợi và Hỗ trợ Gia đình (BFS)

BFS cung cấp các chương trình và dịch vụ thúc đẩy sức khỏe, dinh dưỡng, an toàn, an ninh tài chính, v.v.

Các dịch vụ chúng tôi phục vụ

Bao gồm các phúc lợi công cộng giúp tăng cường sức khỏe, dinh dưỡng, an toàn, an ninh tài chính, v.v.

XEM DỊCH VỤ

Ủy ban dịch vụ con người

Giám sát các mục tiêu, kế hoạch, chính sách và chương trình của BFS.

Nhận được chi tiết

Báo cáo + Ấn phẩm

Bao gồm các đánh giá Chương trình, dữ liệu nhân khẩu học, sách hướng dẫn, tờ thông tin và Câu hỏi thường gặp.

Nhận thông tin

Lãnh đạo Phòng Phúc lợi và Hỗ trợ Gia đình

Giám đốc điều hành Trent Rhorer

Rhorer

Giám đốc điều hành, Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh

Tìm hiểu thêm
Joan Miller

Joan Miller

Phó Giám đốc, Dịch vụ Gia đình và Trẻ em

Tìm hiểu thêm
Giám đốc Nhân sự Anna Pineda

Anna Pineda

Phó Giám đốc, Hỗ trợ Kinh tế & Tự túc

Tìm hiểu thêm

Liên Hệ

Thông tin chung: (415) 557-5000
Viếng trang Liên lạc trang thông tin theo chương trình

Cơ quan hành chính: Đường 170 Otis