Trang chủ > Giới thiệu > Sở > Bộ Phúc lợi và Hỗ trợ Gia đình (BFS)

Bộ phận SFHSA Bộ Phúc lợi và Hỗ trợ Gia đình (BFS)

BFS (trước đây gọi là Bộ Dịch vụ Nhân sinh), cung cấp các chương trình và dịch vụ thúc đẩy sức khỏe, dinh dưỡng, an toàn, an ninh tài chính, v.v.

Dịch vụ

Người bán cam

Sức khỏe + Thực phẩm

Tìm cách truy cập vào thực phẩm, bảo hiểm y tế và các phúc lợi khác để sống trong một cuộc sống lành mạnh.

Tìm hiểu thêm
Vào đào tạo nghề

Việc làm + Tiền

Nhận trợ giúp tìm việc với đào tạo và hỗ trợ tài chính, cộng với các dịch vụ hỗ trợ khác.

Tìm hiểu thêm
Mẹ và các con

Bảo vệ + An toàn

Truy cập các dịch vụ bảo vệ cho người lớn, người cao niên và trẻ em khuyến khích sự ổn định và an toàn của gia đình.

Tìm hiểu thêm
Giáo viên mầm non và trẻ em

Chăm sóc trẻ em + Dịch vụ gia đình

Tìm hiểu về cách chăm sóc trẻ em của chúng tôi, sớm giáo dục và các chương trình khác để giúp trẻ con chóng phát triển và lành mạnh.

Tìm hiểu thêm

Nhà ở + nơi trú ẩn

Nhận thông tin về nhà cửa ở ngắn hạn và dài hạn.

Tìm hiểu thêm

Ủy ban của chúng tôi

Ủy ban dịch vụ con người

Ủy ban này giám sát các mục tiêu, kế hoạch và chương trình của chúng tôi liên quan đến các dịch vụ của con người.

Tìm hiểu thêm

Lãnh đạo Phòng Phúc lợi và Hỗ trợ Gia đình

Giám đốc điều hành Trent Rhorer

Rhorer

Giám đốc điều hành, Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh

Tìm hiểu thêm
Joan Miller

Joan Miller

Phó Giám đốc, Dịch vụ Gia đình và Trẻ em

Tìm hiểu thêm
Giám đốc Nhân sự Anna Pineda

Anna Pineda

Phó Giám đốc, Hỗ trợ Kinh tế & Tự túc

Tìm hiểu thêm

Liên Hệ

Thông tin chung: (415) 557-5000
Viếng trang Liên lạc trang thông tin theo chương trình

Cơ quan hành chính: Đường 170 Otis